LOADING

Leve hele livet-konferansen:
Sammen for bærekraftige og levende lokalsamfunn

16. november 2022
Meld deg på

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange vil pensjonisttilværelsen utgjøre nesten en tredjedel av livet, og de aller fleste holder seg aktive og har lite behov for helsetjenester i størstedelen av pensjonsårene. Samtidig blir vi framover færre yrkesaktive per pensjonist og vi vil ikke ha nok arbeidskraft til å dekke tjenestebehovet på samme måte som i dag.

Hvordan skal vi sammen rigge lokalsamfunn og tjenester for at så mange som mulig skal oppleve god livskvalitet og få helsehjelpen de trenger, når de trenger det? Hvordan motiverer vi dagens og morgendagens pensjonister til å bidra med sin kunnskap og sine ressurser? Og hvordan kan det offentlige, det private og sivilsamfunnet samarbeide tettere for å løse disse utfordringene?  
Den demografiske utviklingen er ikke en "bølge", men vår nye hverdag. Kommuner, næringsliv og sivilsamfunn må jobbe sammen og på nye måter for å løse morgendagens utfordringer.  

Dette blir det mer om på årets Leve hele livet-konferanse.

På konferansen deles også Leve hele livet-prisen ut til en kommune som har jobbet spesielt godt med disse problemstillingene gjennom arbeid med Leve hele livet-reformen.
Les mer om Leve hele livet-prisen og årets kriterier her.

Hvem kommer? Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, helsedirektør Bjørn Guldvog og forfatter, mediemann og lege Trond Viggo Torgersen er noen av de som kommer 16. november. I tillegg vil vi løfte frem gode eksempler fra ulike aktører som har jobbet godt med samfunns- og tjenesteutvikling. I år som tidligere år leder Christian Borch oss stødig gjennom konferansen.  

Tid: 16. november, kl. 09.00-13.00. Leve hele livet-prisen deles ut klokken 10.00.
Sted: Konferansen er heldigital, åpen og gratis for alle.

Meld deg på nå
Klikk her for å følge med på Facebook-arrangementet for oppdateringer.

Leve hele livet-konferansen 2021


Leve hele livet-konferansen arrangeres av Helsedirektoratet i samarbeid med KS og Senter for omsorgsforskning.


Se fjorårets konferanse

Meld deg på nyhetsbrevet
til Leve hele livet

Meld deg på